Ultramarine Cliche - The Hustle

dränering stockholm

Eftersom det regnar så mycket är det viktigt att tänka på att ha rätt dränering i stockholm. Man behöver ha bra drängage närmast intill husgrunden för att avleda fukt och hålla husgrunden torr i alla väder. Detta motverkar mögel och fuktskador i huskroppen. Dränering är en av de vanligaste komponenterna som förbises vid alla typer av privatbyggen, såväl renoveringar som nybyggen. Det är också ett av de mest väladresserade och välannonserade problemen. Det finns massor av information och hjälp att få.